Loading...
Rådgivning 2018-11-21T08:49:39+01:00

Genom Anders Larsson, med en gedigen bakgrund som revisor på PwC, kan vi erbjuda professionellt utförd strategisk ekonomisk rådgivning.

Bakgrund
Som nybliven civilekonom 1977 tog jag anställning på en revisionsbyrå som senare kom att övertas av Öhrlings Revisionsbyrå, numera PricewaterhouseCoopers. Här har jag varit verksam som auktoriserad revisor under mer än 30 år.  Mina uppdragsgivare har bestått av såväl stora som medelstora och mindre, främst ägarledda, industriföretag och koncerner med verksamhet såväl i Sverige som utomlands. Förutom revision har viktiga arbetsområden varit skattefrågor, generationsskiften, strukturförändringar och företagsutveckling i allmänhet. Jag har även varit kontorschef och partner under många år.

Kompetensområden
– Ekonomisk analys
– Styrelsearbete
– Samtalspartner i ekonomiska frågor
– Affärsrådgivning
– Coaching
– Långsiktsplanering
– Budget, kalkyler
– Bokslutsplanering
– Koncernredovisning
– Skatteplanering
– Deklarationer, enkla o komplicerade
– Organisationsfrågor
– Administrativ planering
– Företagsöverlåtelser
– Generationsskiftesplanering
– Myndighetskontakter, Skatteverket, Bolagsverket mfl.
– Finansiella frågor och kontakter m banker
– Värderingsfrågor fastigheter o aktier
– Samarbete med revisorer o andra experter
– Revisionsnära rådgivning