Loading...
Förvaltning 2018-11-21T08:49:39+01:00

Vi har ofta en rådgivande roll. Det kan handla om allt som rör din egen förvaltning av näringsfastigheter och då främst jordbruks- och skogsfastigheter. Det kan röra biträde vid en försäljning eller deklarations- och skattefrågor i allmänhet. Med bred kompetens skapar vi signifikativ skillnad.

Vi avser också att förvalta främst skogs- och näringsfastigheter med både direkt och indirekt ägande. Förvaltning av värdepapper kan innebära långsiktiga placeringar i såväl börsnoterade företag som mindre och medelstora utvecklingsbolag. Styrelserepresentation kan vara en option.